13 พ.ค. 2021 เวลา 16:44 • ไลฟ์สไตล์
เกษียณเร็ว มีอิสรภาพทางการเงิน
ต้องมีเงินเท่าไหร่ จึงจะเกษียณได้
5 วิธีคิดกองทุนเกษียณแบบ Financial Independence Retire Early (FIRE)
แบบไหนเป็นไปได้มากที่สุด
• 4% rule of thumb
• หลักการของ FIRE เก็บเงิน/บริหารเงิน/วางแผนภาษี
เกษียณเร็วตามแนวคิด FIRE Movement 5 แบบ
• Lean FI
• Regular FI
• FAT FI
• Barista FI
• Coast FI
เตรียมเงินเกษียณแบบไหนเป็นไปได้มากที่สุด ฟังได้ในคลิปค่ะ
ชมในรูปแบบ Youtube
บทความอ้างอิง
โฆษณา