บลูเฮาส์ หรือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ตัดสินใจที่จะไม่แทรกแซงการออกอากาศซีรี่ย์เรื่อง Snowdrop
แม้ประชาชนเกาหลีใต้ จะมีการล่ารายชื่อมากกว่า 200,000 รายชื่อ เพื่อให้ทางบลูเฮาส์พิจารณาขอให้ผู้ผลิตซีรีย์เรื่อง Snowdrop หยุดถ่ายทำ-ยกเลิกออกอากาศ
แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนัก...?
ทางบลูเฮาส์สันนิษฐานว่า
"การแทรกแซงโดยตรงของรัฐบาลต่อผู้สร้างซีรี่ย์ อาจละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่รอบคอบ"
แต่จะยังมีคณะกรรมการด้านสื่อ คอยตรวจสอบเนื้อหาซีรี่ย์เรื่องนี้อีกครั้ง หลังจากมีการออกอากาศอีกที
#เกาหลีใต้
    ยุคใหม่การตลาดของไทย
    ต้องพิจารณาหลายด้านจริงๆเลยนะครับ