มั่นใจขึ้น วัคซีน AstraZeneca ผู้ฉีดเข็มหนึ่งมีภูมิคุ้มกันขึ้น 97.26% ส่วนของ Sinovac ผู้ฉีดเข็มสอง จะมีภูมิคุ้มกันขึ้น 99.49%
1
จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นของ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ
18 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา