ดูจากแผนที่..
อเมริกากับรัสเซียห่างกันแค่ 3.8 กิโลเมตร
1
โดยวัดระยะทางจากเกาะใหญ่ชื่อ
Big Diomede (รัสเซีย) 
และเกาะเล็กชื่อ Little Diomede (อเมริกา)
มีความเป็นไปได้ว่า..
ถ้าในฤดูหนาว..หากน้ำเป็นน้ำแข็ง..
เราจะสามารถเดินทางจากเกาะหนึ่ง
ไปอีกเกาะหนึ่ง ผ่านตรงช่องแคบแบริ่ง
ได้ในเวลาไม่ถึง .30 นาที
1
..
แต่เกาะทั้ง 2 แห่งนี้ ถูกคั่นด้วยเส้นบอกเวลาของ 2 ประเทศ ทำให้เวลาจะแตกต่างกัน
ตั้ง 21 ชั่วโมง แต่อุณหภูมิไม่แตกต่างกัน
1
ถ้ามีความเป็นไปได้ในการเดินบนน้ำแข็ง
นั่นแสดงว่าคุณกำลังเดินทางข้ามเวลาตั้ง
21 ชั่งโมงของวันถัดไป แค่ .30 นาที
2
ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียก..
เกาะ Little Diomede ว่าเป็น'Yesterdayland'
2
และเกาะ Big Diomede เป็น 'Tomorrowland'
2
..
Pҽɳ ʝʊռɢ
17 May 21
    PUPAN ทำอาหารกินกับปู
    มานอนดูดาว😁😁