มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: โรคไหนที่ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19
เรื่อง: THE STANDARD TEAM
    ปิยะนุช อินปัญญา
    อาการชาเท้าที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่ในกลุ่มระบบเส้นประสาทด้วยหรือเปล่าคะ