[ตอนที่ 25] ภาษาโปรตุเกสในฐานะ 'ภาษากลาง' ของการล่ามและแปลระหว่างภาษาตะวันตกกับภาษาไทยในอดีต
Portuguese as the 'Lingua Franca' for interpretation & translation between Western languages & Thai in the past... อ่านต่อ
1