มีบัญชีอยู่แล้ว?
คนเก่งที่ยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อผู้คนทั้งโลกก็ว่าได้เราควรสรรเสริญคนแบบเขานี่เอง หยวนหลงผิง
ประวัติศาสตร์จีนผ่านทุพภิกขภัยมาหลายครั้ง บางครั้งคนตายเป็นล้านๆ คน เพราะไม่มีข้าวกิน เหตุการณ์มหาภัยพิบัติครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี 1959-1961 เรียกว่า 三年大饥荒 - สามปีมหาทุพภิกขภัย มีคนจีนอดตายไปไม่ต่ำกว่า 15 ล้านคน (บางข้อมูลเชื่อว่าตัวเลขสูงถึง 55 ล้านคน)...อ่านต่อ
5