2 มิ.ย. 2021 เวลา 13:00 • การศึกษา
ทำความรู้จักกับ กฎ 4% Rule of thumb
กฎ 4% Rule of thumb
เป็นวิธีคำนวณกองทุนเกษียณอย่างง่าย
หากอยากเกษียณเร็ว FIRE movement
ต้องมีเงินเท่าไหร่
ผู้คิดค้นกฎของการถอนเงิน 4% นี้เป็นท่านแรก
คือ คุณ William Bengen ที่ปรึกษาทางการเงิน
ทำความเข้าใจอย่างง่ายได้ว่า หากเราต้องการถอนเงินใช้ในช่วงวัยเกษียณ ปีละ 4% บวกอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในปีถัดๆไป เงินที่ต้องเตรียมเพื่อการเกษียณคือ 25 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อปีที่ต้องการใช้ในวัยเกษียณ
แต่กฎ 4% Rule of thumb เป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้นในการคำนวณกองทุนเกษียณ แต่ยังมีข้อควรระวังอีกหลายประเด็น
ฟังอธิบายเพิ่มเติมต่อในคลิปค่ะ
โฆษณา