3 มิ.ย. 2021 เวลา 05:17 • การศึกษา
วิธีบริหารเงินกองทุนเกษียณ แบบเงิน 3 ถัง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตด้วย FIRE Equation
วิธีคำนวณเงินที่ต้องเตรียมเพื่อการเกษียณเร็ว แบบ FIRE Movement เพื่อให้มีเงินถอนใช้ได้ถึง 50 ปี
ท้ายคลิปสรุปแบบง่ายๆ คือ นำค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้ต่อปีหารด้วย 3% และ บริหารเงินกองทุนเกษียณด้วย 3 Buckets System หรือ เงิน 3 ถัง แล้ววนลูปแบ่งใหม่ 3 ถังทุก 10 ปี
คิดค้นโดยคุณหมู รุจิพรรณ AnnuityMAN
FB Page : Retirement Like SWAN
ติดตามซีรีส์วางแผนการเงินและวางแผนเกษียณได้ที่
โฆษณา