คนฉลาดน้อย มักเหยียดเก่ง
ทำไมบางคนถึงเหยียดเก่ง เหยียดเพศบ้าง เหยียดเชื้อชาติบ้าง มันเกิดอะไรขึ้น
🔴 งานวิจัยจาก University of Queensland ทำการศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้บางคนชอบเหยียดมากกว่าคนอื่น และพบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับความสามารถทางการรู้คิด หรือ Cognitive Abilities
ซึ่งความสามารถนี้ เป็นทักษะด้านสมองที่ทำให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตได้ ตั้งแต่กิจกรรมง่าย ๆ ไปจนถึงกิจกรรมที่ซับซ้อน โดยต้องอาศัยกระบวนการทางด้านการเรียนรู้ การจดจำ การแก้ไขปัญหา และการใช้สมาธิ ฯลฯ ครับ
🔴 ทีมนักวิจัยได้ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างกว่า 11,564 คน ทำแบบทดสอบประเมินระดับความสามารถทางการรู้คิด จากนั้นให้ลงคะแนนแสดงความเห็น ว่าเห็นด้วยกับการให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิเท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงมากน้อยเพียงใด จากระดับคะแนน 1-7
ผลปรากฏว่า ยิ่งผู้เข้าร่วมทดสอบได้คะแนนทักษะการรู้คิดน้อยเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยมากเท่านั้น ในขณะที่คนได้คะแนนการรู้คิดมาก มักมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยมากไปด้วย
🔴 ผลการศึกษานี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าในอังกฤษ จากกลุ่มตัวอย่างมากถึง 15,000 คน ที่พบว่าคนที่มีความสามารถด้านการรู้คิดต่ำในวัยเด็ก มีแนวโน้มที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เหยียดเชื้อชาติได้มากกว่าคนอื่นครับ
1
หรืออีกหนึ่งงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าคนที่มี IQ ต่ำ มักจะมีอคติ และเหยียดเพศ เหยียดเชื้อชาติได้มากกว่า
🔴 งานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะการรู้คิดของประชากรโลก อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการเหยียดเพศและเชื้อชาติ และยกระดับคุณภาพของสังคมโลกในอนาคตได้ครับ
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
✒ #TheColumnist - ขอบคุณสำหรับการกดไลก์ กดติดตาม และเป็นกำลังใจให้พวกเราในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ นะครับ