G7 รื้อภาษีโลกครั้งประวัติศาสตร์! สะเทือนยักษ์ใหญ่เทคฯ ไทยเกี่ยวอะไร
.
สรุปข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์จากการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ ที่จะปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีในระดับโลก มุ่งเป้าโดยตรงที่บริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้กำไรมากที่สุด
.
ผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือไม่ และจะกระทบบริษัทเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน ใน The Secret Sauce: Executive Espresso
13 ถูกใจ
12 แชร์
10K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 13
    โฆษณา