ในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างรุมเร้า
หนทางดูหม่นหมอง
จิตจมดิ่งลงไปกับเรื่องราว
มันยังมีวิธีที่ทำให้จิตฟื้นตัว เด่นดวงขึ้นมาได้
3
Photo by Ave Calvar Martinez from Pexels
1) ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อนี้สำคัญมาก
ต้องระลึกไว้ว่า เราไม่สามารถเสกให้อะไร ๆ ดีขึ้นในพริบตา
หากจิตจมอยู่กับอะไรมานาน ๆ
อยู่ดี ๆ จะให้ฟื้นขึ้นมาทันตาเห็น มันเป็นไปได้ยาก
มันต้องใช้เวลา
เพราะมันอยู่ที่ความเคยชิน ไม่ได้อยู่ที่ความอยาก
อยากให้จิตสว่าง สดใสร่าเริง
แต่วัน ๆ ไม่ได้ทำเหตุที่เหมาะสม
จิตจึงเคยคุ้นอยู่กับการจมดิ่งในความเศร้า
2) ยอมรับความจริง
ไม่ว่าเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่คืออะไร
ต้อง ยอมรับความจริง ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ได้
2
อดีต เรากลับไปทำอะไรไม่ได้แล้ว
ไม่ต้องเสียดาย เสียใจกับสิ่งที่ได้ล่วงเลยไปแล้ว
อนาคตก็ยังมาไม่ถึง
2
ฝึกให้ใจยอมรับความจริงให้ได้เร็ว ๆ
การยอมรับความจริง จะทำให้จิตฟื้นตัวได้มากขึ้น
1
สมมุติว่าอยากอยู่กับครอบครัว
ในเมื่อตอนนี้มันยังเจอกันไม่ได้
ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ให้ได้
คลายความอยากออก
1
"ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ"
3) หาที่ให้จิตเกาะ หาบ้านให้จิตอยู่
การที่จิตจมดิ่งลงไปในห้วงความคิด
เป็นเพราะ จิตไม่มีที่เกาะ
ให้จิตเกาะอยู่กับลมหายใจ หรือ บริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกาย
พยายามอย่าหวนคิดในสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้
1
แรก ๆ จิตจะไหลไปอยู่กับสิ่งที่เคยคุ้น
แต่มันจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
ฝึกให้จิตเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุข
ให้โฟกัสอยู่กับอะไรก็ได้
ที่ไม่ใช่ความคิดที่พาให้จิตตก
2
ฝึกยิ้ม ฝึกหัวเราะกับเรื่องราวต่าง ๆ
1
"ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ"
1
4) อยู่กับปัจจุบัน
ให้จิตอยู่กับการกระทำในปัจจุบันขณะ
กระทำสิ่งใดได้ ก็ให้กระทำอย่างเต็มที่
ทำอะไรไม่ได้
ก็ปล่อยผ่านไป
1
ไม่ต้องไปคิดคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้ว
และยังมาไม่ถึงให้มากเกินไป
เราห้ามความคิดไม่ได้
แต่เราสามารถฝึกได้
1
ไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ทุกอย่าง
สิ่งไหนที่นอกเหนือการควบคุม
ต้องฝึกปล่อยให้เป็น
วางให้ลง เย็นให้ได้
"ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ"
5) เลิกโทษสิ่งแวดล้อม
ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
อย่าฝากคุณค่าในชีวิตตัวเอง
ไว้กับ งาน เงิน ร่างกาย ฯลฯ
2
ไม่มีใครเป็นคนไร้ค่า ไร้ความหมาย
ไม่ว่าใครจะพูดยังไง
เลิกโทษสิ่งแวดล้อม
โยนความผิดออกไปให้ใคร
จิตใจอยู่กับเราตลอดเวลา
ไม่มีใครช่วยเราได้
กลับมาดูแลรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง
ยืนหยัดให้ได้ในทุกสถานการณ์
ทุกสิ่งล้วนผ่านมา และจะต้องผ่านไป
ทุกวินาทีในชีวิต ล้วนมีคุณค่า มีความหมาย
ให้จิตได้สัมผัสกับความสุข สงบ ให้ได้
1
ไม่มีใครสมควรจมอยู่กับความเศร้าหมอง ...
ทุกข้อ "ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ"
  • 32

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา