13 มิ.ย. 2021 เวลา 01:18 • ความคิดเห็น
🎧 Ep.21 | ศรัทธาประสาทะ
สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ 🥰
วันนี้มีเรื่องดี ๆ มาฝากค่ะ
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใส
บางครั้งใช้คู่กันกับคำว่า ประสาทะ
.
‘ ศรัทธาประสาทะ ‘
ยังคงมีความหมายดังเดิม คือ เชื่อ เลื่อมใส
.
ค ว า ม ศ รั ท ธ า เป็นเรื่องส่วนบุคคล
เป็นความเชื่อจากตัวเราต่อสิ่งใด ๆ
.. แต่ ..
สิ่ ง ไ ห น ล ะ ที่ สำ คั ญ !?
ชวนคิด ชวนคุยไปด้วยกันนะคะ
🌺🍃 สุขสันต์วันหยุดค่ะ
.
..
รฉัตร วรรณกุล
13 มิถุนา’ 2564

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา