โรคจุดรับภาพตาบวมน้ำไม่ทราบสาเหตุ
คือ
เป็นโรคที่มีการบวมน้ำ ทำให้ชั้นของจอประสาทตาที่บริเวณจุดรับภาพตรงกลางแยกออกจากผนังลูกตา
โรคจุดรับภาพตาบวมน้ำไม่ทราบสาเหตุ
สาเหตุ
-สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ
-เกิดจากมีการรั่วของสารน้ำออกมาจากเส้นเลือดเนื้อเยื่อ(ชั้นฆอรอยด์)ที่อยู่ใต้จอตา ทำให้สารน้ำมาสะสมอยู่บริเวณใต้จุดภาพชัด ทำให้มีอาการตามัว
-เชื่อว่าความเครียดทำให้มีฮอร์โมน cortisol และ epinephrine สูงในร่างกาย และฮอร์โมนเหล่านี้มีส่วนทำให้มีการรั่วของสารน้ำออกมาจากเส้นเลือด
อาการ
-ตามัว
-มีเงาสีดำหรือสีชาจางๆ บังบริเวณกลางภาพ
-เห็นภาพเล็กลง คล้ายภาพอยู่ไกลมากขึ้น
-อาจเห็นมีภาพเบี้ยวได้
-เป็นข้างเดียว อาจเป็น 2 ตาได้ แต่มักเป็นไม่พร้อมกัน
การรักษา
- ส่วนมากหายได้เอง ใช้เวลา 1-3 เดือน
- การรับประทานยากลุ่ม mineralocorticoid antagonist มีรายงานว่ายุบบวมได้เร็วขึ้น
- ถ้าไม่หายในเวลา 4 เดือน อาจมีการมองเห็นที่ไม่ดีในระยะยาว ควรพิจารณารักษาด้วยเลเซอร์
- บางคนที่จำเป็นต้องใช้สายตามาก อาจพิจารณาเลเซอร์ก่อน 4 เดือนก็ได้
- รายที่จะยิงเลเซอร์ จะต้องได้รับการตรวจพิเศษโดยการฉีดสีฟลูออเรสซีนเข้าเส้นเลือดดำที่บริเวณแขน แล้วถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อดูว่ามีจุดรั่วบริเวณใด แล้วใช้เลเซอร์ยิงไปที่จุดรั่วดังกล่าว
- บางรายที่จุดรั่วอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมาก ทำให้ไม่สามารถยิงเลเซอร์ได้ อาจรักษาด้วยวิธี photodynamic therapy
- ถ้าเป็นนานกว่า 4 เดือน แล้วไม่ยอมหาย อาจต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากอาจเกิดจากโรคอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น CNV, PCV แต่มีความรุนแรงและเรื้อรังมากกว่า
#สาระจี๊ดจี๊ด
แม้ว่าจุดรับภาพจะยุบบวมแล้ว แต่การมองเห็นอาจดีขึ้นไม่เท่าปกติ อาจมีอาการเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือสีเพี้ยนหลงเหลืออยู่ได้ โดยเฉพาะรายที่เป็นเรื้อรัง
#สาระจี๊ดจี๊ด
โรคจุดรับภาพตาบวมน้ำไม่ทราบสาเหตุ มักพบในคนที่อายุ 30-50 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    ชตระกูล ปลอมตัวมา
    เกี่ยวกับตัวบวมไหมครับ