ข่าวดีมาก !! วัคซีนไทย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มฉีดทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกแล้ว
7
วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ
2
4รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...