The Power Of Output ค่ะ เป็นเล่มที่ทำให้เราอยากเขียนรีวิวหนังสือที่อ่านจบไปแล้ว เป็นการเริ่มลงมือทำชิ้นแรกๆเลยค่ะ
ลิงค์รีวิวนะคะ ฝากด้วยค่า
1
1ถูกใจ
159รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...