มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปีนี้ จะปลูกอะไรดี
ภายหลังจากงานปรับพื้นที่ โคกหนองนา เสร็จสิ้น คำถามคือจะปลูกอะไรดี สภาพพื้นที่ในแบบฉบับ ของบ้านริมห้วย จะปลูกอะไร และจะปรับปรุงคุณภาพดินอย่างไร
ในส่วนตัวผม และบ้านริมห้วย เรามีชุดบทเรียนมาบ้างแล้วว่า จะจัดการอย่างไร แบบไหนพื้นที่ถึงไม่ว่างเปล่า และปล่อยทิ้งเสียนาน ให้ดินแข็งตัว จนไม่สามารถปลูกอะไรได้
ดังนั้น จุดนี้ จึงไม่กังวลใจนัก
ต้นโสน เห็ดตับเต่าชอบต้นนี้
ส่วนพืชหลักที่จะปลูกในปีนี้ ผมคิดถึง มะพร้าวน้ำหอม รอบ ๆ พื้นที่ รอบ ๆ คลองไส้ไก่ เป็นลำดับแรก เชื่อว่า ในคลองมีน้ำขัง อย่างไรเสียก็คงช่วยให้มะพร้าวรอดได้แน่ เพราะมะพร้าวเป็นพืชท้องถิ่นพืชคู่บ้าน
โคกหนองนา ที่รัก
อ้อยคั้นน้ำ ขิง ข่า ตะใคร้ กล้วย ไม้ผลที่สามารถให้ผลผลิต สั้น กลางยาว ได้ เช่น หมากหม่อน มะละกอ ละมุด ลำใย ส่วนเงาะ ทุเรียน นั้น ผมไม่มั่นใจนักว่า จะไปถึงได้หรือไม่
แต่พืชที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลย คงจะเป็น “ต้นโสน” รักโผล่โสนบานนี่ล่ะ เพิ่งตกผลึกทางความคิด เมื่อตอนที่พบว่า บริเวณป่าครอบครัวบ้านริมห้วย มีเห็ดผึ้งยูคา เติบโตตามธรรมชาติ จึงเกิดแรงจูงใจ ที่อยากให้มีต้นโสน ที่ได้ข้อมูลว่า เห็ดส่มารถเดินในรากโสนได้ดี จนสามารถเกิดเห็ดผึ้ง เห็ดตับเต่าได้
คลองไส้ไก่
บทพิสูจน์และความท้าทาย ของผม ในปีนี้ คงจะเป็นการปลูก ขยายพันธุ์โสน ให้เต็มพื้นที่ และวางเป้าหมายระยะยาว เรื่องการเพาะเห็ดตับเต่า นี่ล่ะครับ
ปล.ภาพดอกโสนเป็นภาพยืม อีก3ภาพจริง
#วิถีบ้านริมห้วย
#โคกหนองนาโมเดลบ้านริมห้วย