20 มิ.ย. 2021 เวลา 03:52 • ความคิดเห็น
เราคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือสถานการณ์ของคุณ ณ เวลานั้นและตัวคุณเองว่าให้ความสำคัญกับอะไร
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินมาก เช่นเป็นหนี้ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน พ่อแม่ ก็น่าจะเลือกงานที่ได้เงินเดือนสูงไว้ก่อน
แต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความสุขทางใจเป็นอันดับแรก และไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองมากนัก เลือกทำงานที่ตัวเองชอบก็คงดีกว่า
โฆษณา