20 มิ.ย. 2021 เวลา 23:38 • สุขภาพ
ตกลง Astra กัน สายพันธุ์เดลต้า ได้มั้ย??
6
ลองค้นเรื่องวัคซีนโควิด 19 กับสายพันธุ์เดลต้า (สายพันธุ์อินเดีย) ที่อาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในเมืองไทยในอนาคต 😢
6
พบมีงานวิจัยที่รอตีพิมพ์อยู่ แต่ก็ดูน่าเชื่อถือ
1
ทำการศึกษาในผู้ป่วยโควิดที่นอนรพ.ที่อังกฤษ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2564
7
ได้กลุ่มตัวอย่าง 14xxx คน มีคนป่วยนอนรพ. อยู่ 166 คน (จริงๆถือว่ายังไม่เยอะมากนัก)
3
โดยผลการศึกษาพบว่า
4
1. ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าลดลงจริง ถ้าได้โดสเดียว ทั้ง Astra และ Pfizer
- ทั้ง Pfizer และ Astra ป้องกันโควิดที่มีอาการ ได้เพียง 33% (เที่ยบกับสายพันธุ์แอลฟ่า ที่กันโควิดมีอาการได้ประมาณ 51%)
11
2. เมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 โดส พบว่าป้องกันโควิดที่มีอาการได้ โดย
- วัคซีนPfizer ลดลงจาก 93% เป็น 88%
- วัคซีนAstra ลดลงจาก 66% เป็น 60%
3
3. ถ้าได้ 2 โดส ประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลของสายพันธุ์เดลต้า พบว่า
- Pfizer ลดได้ 96% (เทียบเท่าสายพันธุ์อัลฟ่า ที่ได้ 94%)
- Astra ลดได้ 92% (เทียบกับสายพันธุ์ alpha ลดได้ 86%)
3
ซึ่งก็ถือว่า ไม่ขี้เหร่ เลย "ถ้าได้รับ 2 เข็ม"
4. ถ้าได้เข็มเดียว กันการนอนรพ.ได้มั้ย ก็พบว่า
- Pfizer กันได้ 94% (เทียบกับสายพันธุ์ alpha ที่ได้ 83%
- Astra กันได้ 71% (เทียบกับสายพันธุ์ alpha ที่ได้ 76%)
3
ดังนั้น ถ้าให้สรุป ก็คือ เข็มเดียวของทั้ง Astra และ Pfizer สามารถกันการนอนรพ. และการป่วยหนักของ สายพันธุ์เดลต้าได้ดี
และถ้าได้ 2 เข็ม ก็ยิ่งดี
7
แต่การได้เพียงเข็มเดียวของทั้ง 2 ยี่ห้อ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้
6
ดังนั้น ในประเทศไทย....ถ้าได้เข็มเดียวเยอะๆ ก็อาจจะพอไหว เพราะคนที่ฉีดไม่รุนแรง อาจไม่ต้อง admit อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็น....
แต่อย่าลืมว่า คนฉีดเข็มเดียวนั้นยังเป็นได้อยู่ และแพร่ได้อยู่
ถ้าฉีดกันไม่เยอะจริง คนที่ยังไม่ฉีดก็จะติดได้อยู่ดี และตอนนั้น ก็จะระบาดหนักทันที
12
และอันนี้อาจจะเป็นเหตุผล ที่พยายามฉีดเข็ม 2 ให้เร็วขึ้น จากที่ประกาศ 16 สัปดาห์ (กว่าๆ) เลื่อนมาเป็น 12 สัปดาห์
3
ref.
(Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Utsi L, Simmons R, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 (Delta) variant (IN PRESS). New England Journal of Medicine. 2021.)
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
โฆษณา