มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความรักที่ดีทำให้มีแรงพากันไปหาเงิน ในขณะเดียวกันความพร้อมทางการเงินก็อาจจะนำพามาซึ่งความรักดีๆ 🤧
1
    jeabsri variety
    อยากได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ ทั้งเงินและความรัก