25 มิ.ย. 2021 เวลา 06:46
เทคโนโลยีการสกัดกลิ่นด้วยอุปกรณ์ Headspace technology
headspace เป็นวิธิการจับกลิ่นสารโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายขวด... อ่านต่อ
โฆษณา