25 มิ.ย. 2021 เวลา 14:37 • การศึกษา
การเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆใดๆด้วยตนเอง ก็มีอยู่หลายวิธี และอยู่ที่จริตของผู้จะเรียน
การที่ผู้จะเรียนมีความประสงค์จะออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ได้และได้ดี ผู้จะเรียนเข้าไปแอพสโตร์ แล้วกดหาแอพดิกชันนารีชื่อ Merriam Webster
ในดิกชันนารีดังกล่าว เป็นดิกชันนารีภาษาอังกฤษ-อังกฤษล้วน คือมีคำศัพท์ ที่อธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการออกเสียงเมื่อออนไลน์ หรืออ่านตัวกำกับการออกเสียง
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือเปิดดูคำศัพท์และจดคำอธิบายลงในสมุดหรือเศษกระดาษที่ใช้แล้ว คือต้องจดคัดลอกไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะจำได้หรือไม่ เพราะการจดคัดลอกไปเรื่อยๆ ผู้รู้จะเรียนจะรู้สึกคุ้นชินกับคำศัพท์และรูปแบบประโยคซึ่งเป็นโครงสร้าง เป็นไวยากรณ์ และเมื่อเวลาผ่านไป ผู้จะเรียนจะเริ่มมีทักษะและมีความกระตือรือร้นมากขึ้น โดยที่ผู้จะเรียนยังไม่ต้องกังวลว่าทำไมจึงยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้เรื่อง เพราะการเรียนด้วยตนเอง คือต้องใช้เวลา จะช้าจะเร็ว มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องมีขันติ มีสุจิปุลิ
แล้ววันหนึ่ง ความสำเร็จมันก็จะมารออยู่ข้างหน้า
กรณีที่ทนไม่ไหวจริงๆ ให้เปิดดิกท์อังกฤษ-ไทย แต่ขั้นแรกจะต้องเปิดดิกท์ Merriam Webster ก่อน
ผู้จะเรียนจะต้องอดทน ฟัง อ่าน เขียน
โฆษณา