เริ่มต้นใช้ค่ะ ภาษาทุกภาษาต้องผ่านการใช้งานจริงถึงจะมีประสิทธิภาพและยิ่งไปกว่านั้นเราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด
  • 2
โฆษณา