ร้านหนังสือทั่วไปก็มีค่ะ อย่างร้านซีเอ็ด นายอินทร์ หรือคิโนะคุนิยะ หรือจะเลือกดูจากเว็บไซต์ของสนพ. TPA Press ก็ได้ค่ะ มีเยอะเลย
โฆษณา