26 มิ.ย. 2021 เวลา 08:41 • ไลฟ์สไตล์
คนเรามีสิทธิ์ ที่จะรัก ทุกคน
แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะสมหวัง ในรัก 😣
โฆษณา