ความคิดเห็นบนคำถาม

เคยมีความรักทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังรักไหม ?
26 มิ.ย. 2021 เวลา 04:24 • ไลฟ์สไตล์ • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)