ง่ายๆ...ครับ
ทำสมาธิครับ
อารมณ์ที่เป็นอดีต ไม่ควรเก็บหรือระลึกถึง
การทำสมาธิจะช่วยให้รู้จัก จิตใจ อารมณ์ ว่า จิตใจควรจะเลือกอารมณ์ไหนดี ที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์
1
อดีตทีผ่านมาถ้าเป็นสิ่งดีหรืออารมณ์ก็ควรระลึกถึงเสมอๆ เช่น ทำปุญไหว้พระ ตักบาตร ให้ทานฯลฯ เป็นอารมณ์ดีที่ควรระลึก
1
อารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเสพบ่อยจะมีผลก่อนตายทำให้เราไปเกิดตามอารมณ์นั้น..ไม่ควรระลึกถึง
ทุกคนทำดีทำชั่วกันทุกคน แต่อารมณ์ที่จิตเสพก่อนตายเป็นตัวตัดสินหนที่ไปว่าดีหรือไม่ดีครับ
1
  • 1
โฆษณา