มีบัญชีอยู่แล้ว?
มาดู Smart Cart ที่ไม่ใช่ Smart Card ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ทั้งที่ลูกค้าก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการสิ่งๆนี้
แล้วคนไทยจะได้อะไรจากเทคโนโลยีนี้?...อ่านต่อ