29 มิ.ย. 2021 เวลา 03:02 • ความคิดเห็น
อยู่กับตัวเองไม่พูดกับใคร ณ ขณะนั้น หาอะไรทำไปเพลินๆ
โฆษณา