ลงทุนเช่าพระเก็บขึ้นมาก็ดีนะคะ
หากเช่มพระ ไม่จำเป็นต้องเช่าพระ ที่มีคนบอกว่าเกจิท่านดังอยูในกระแส เพราะราคาตกแล้ว มันมีแต่ของค่ะ
ต้องเช่าพระหลักๆ แท้ๆ ถึงยังไม่สามารถ ขายได้ตอนนั้นๆ แต่อาจถูกโฉลก กับองค์พระท่านก็เฮงด้านอื่นๆค่ะ อย่าเชื่อเพราะมีคนบอกว่าดี เอาตัวเราเป็นมาตรฐาน มันเงินของเรา
โฆษณา