ควรลงทุนในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้มันอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเราทำมันไม่เป็น แต่ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เราถนัดไม่ถนัดก็ประสบความสำเร็จอยู่ดี
โฆษณา