29 มิ.ย. 2021 เวลา 17:41 • ความคิดเห็น
ถ้าเรารู้ว่าความคิดนั้นเป็นลบแล้ว ก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางของการจัดการแล้วครับ เพราะเห็นว่ามันเป็นความคิดลบ ไม่ดี เราก็จะไม่เอามาใช้ในการตัดสินใจหรือคิดอีกต่อไป
โฆษณา