ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณมีวิธี จักการกับคงามคิด ลบ ในทุกๆ เรื่องที่อยู่ในหัวคุณ อย่างไร ?
29 มิ.ย. 2021 เวลา 14:15 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • นิทาน เรื่อง สองขั้วของความคิด
  ผู้เป็นสามีนั่งอยู่ในห้อง
  ครุ่นคิดอยู่คนเดียว
  ก่อนจะหยิบปากกาขึ้นมา... อ่านต่อ
 • ความคิดลบคือทางหนีทีไล่ครับ
 • นั่งเหม่อมองธรรมชาติไปจน ความคิดมันวนจนมาสู่ว่าคิดไปก็ไม่ได้อะไรมองธรรมชาติแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่า
  วิธีป้องกัน(ที่ยังทำไม่ได้)คืออย่าพยายามเสพเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลบมากเกินไป
 • หันไปหากระแสความคิดทางบวก
  ทุกครั้งเมื่อเรารู้ตัว ให้บะความคิดลบ และยัดเชื้อความคิกทางบวกดึงอารมณ์ขึ้นไป คุณจะไปหาหนังสือ คอนเท้น ทางบวกที่ชอบ ที่เซฟไว้ก็ได้...
 • ถ้าเรารู้ว่าความคิดนั้นเป็นลบแล้ว ก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางของการจัดการแล้วครับ เพราะเห็นว่ามันเป็นความคิดลบ ไม่ดี เราก็จะไม่เอามาใช้ในการตัดสินใจหรือคิดอีกต่อไป
 • ไม่คิดถึงเรื่องไม่ดี ไม่พูดถึงเรื่องไม่ดี คิดบวกๆ คิดเป็นกลางๆ
 • อ่านอธิษฐานพระคัมภีร์ มีพระคำกล่าวว่า "พระวิญญาณนั้นเป็นที่ให้มีชีวิต เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิต."
  หมายความว่า ถ้าเรายินดีมาอ่านอธิษฐานเข้าสู่พระคำโดยใช้วิญญาณเราก็จะได้...