29 มิ.ย. 2021 เวลา 19:28 • ความคิดเห็น
หันไปหากระแสความคิดทางบวก
ทุกครั้งเมื่อเรารู้ตัว ให้บะความคิดลบ และยัดเชื้อความคิกทางบวกดึงอารมณ์ขึ้นไป คุณจะไปหาหนังสือ คอนเท้น ทางบวกที่ชอบ ที่เซฟไว้ก็ได้
คนส่วนใหญ่มักถูกนำความคิดลอยไปไม่รู้ตัว เมื่อรู้ตัว(มีสติ) นั่นละว่าคิดเรื่องลบอยู่ เราก็จะละเอง
การฝึกโดยตรง คือการฝึกสติ แบบทางธรรมะ
ถ้าได้ลองจะเห็นผลชัดเจน
โฆษณา