• พระคำแห่งหลักความจริง
  eatgod
  • 165
   โพสต์
  • 48
   ผู้ติดตาม
  • 38
   กำลังติดตาม
  • พระคำแห่งหลักความจริง (ยก.1:18) นำการเปิดเผยของพระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่มซึ่งเป็นข้อลับลึกที่ถูกซ่อนอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการเปิดเผยของพระองค์ที่อยู่ในพระคริสต์และคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์