มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระคำแห่งหลักความจริง
  eatgod
  • 158
   โพสต์
  • 42
   ผู้ติดตาม
  • 37
   กำลังติดตาม
  • พระคำแห่งหลักความจริง (ยก.1:18) นำการเปิดเผยของพระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่มซึ่งเป็นข้อลับลึกที่ถูกซ่อนอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการเปิดเผยของพระองค์ที่อยู่ในพระคริสต์และคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์