30 มิ.ย. 2021 เวลา 01:17 • ความคิดเห็น
นั่งเหม่อมองธรรมชาติไปจน ความคิดมันวนจนมาสู่ว่าคิดไปก็ไม่ได้อะไรมองธรรมชาติแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่า
วิธีป้องกัน(ที่ยังทำไม่ได้)คืออย่าพยายามเสพเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลบมากเกินไป
โฆษณา