29 มิ.ย. 2021 เวลา 19:11 • สุขภาพ
เปิดยูทูปฟังคนเล่าเรื่อง เลือกเรื่องที่เราชอบ คือการแทรกความคิดอัตโนมัติ เมื่อเราฟังคนอื่นพูด(โดยเป็นเรื่องที่เราสนใจ) ความคิดเราจะไปมีสมาธิกับสิ่งนั้น และละความคิดอื่นที่ฟุ้งซ่านลง
เป็นเทคนิคสมาธิอ่อนๆ
ถ้าได้ฝึกสมาธิมากขึ้น ก็จะพึ่งตัวช่วยพวกนี้น้อยลง
เพราะสมาธิ เป็นเครื่องมือให้ราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆ ลดความฟุ้งซ่านโดยตรง
เมื่อเราทำจนจิตชิน เราก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดไป
โฆษณา