30 มิ.ย. 2021 เวลา 00:44 • ปรัชญา
ไม่มี.....ฉันเกิดมามีจิตวิญญาณที่เท่าเทียมคนอื่น....เขาเป็นยังไง...เราก็แบบนั้น
โฆษณา