ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรที่คุณคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น ?
29 มิ.ย. 2021 เวลา 16:10 • ปรัชญา • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)