• ตาเล็ก พรพิรุณ
  talek_bandon_suratthani
  • 375
   โพสต์
  • 102
   ผู้ติดตาม
  • 37
   กำลังติดตาม
  • เป็นคนปักษ์ใต้ เรียบๆง่าย ๆ เปิดเผย ไม่เรื่องมาก ไม่มักมาก ไม่มักง่าย
  • ว่างงาน(ตกงาน)
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การบัญชี) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ชื่อเดิมของ ABAC)
  • อาศัยอยู่ที่ Pathum Thani, Thailand