25 พ.ค. เวลา 07:41 • ความคิดเห็น
ใช้ตั้งแต่ยังเป็นจอเขียว monochrome ครับ ก็ราว 42ปีก่อนนั่นแหละ.
โฆษณา