30 มิ.ย. 2021 เวลา 04:05 • ปรัชญา
เยอะแยะมากมายเลยครับ ถ้าเราเอาเกณฑ์บรรทัดฐานทางสังคมมาจับ อ้วนกว่าเกณฑ์ จนกว่าเกณฑ์ เงินเก็บน้อยกว่าเกณฑ์ ความก้าวหน้าทางอาชีพก็น้อยกว่าคนวัยเดียวกัน
แต่เป็นเรื่องที่ต้องมาทุกข์ใจมั้ย ก็ไม่นะครับ ไม่รู้จะต้องไปแคร์บรรทัดฐานทางสังคมทำไม ผมว่าความมีเยอะมีน้อยไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขที่คนแต่ละคนมี บางคนมีเยอะในบางอย่างแต่ไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มจิตใจได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับ ผมคิดแบบนี้นะ
โฆษณา