มีบัญชีอยู่แล้ว?
อาจเกิดจลาจลทั่วโลกได้หากราคาอาหารสวนทางกับรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยอาจจะได้ทั้งประโยชน์และผลกระทบด้วย... อ่านต่อ