มีบัญชีอยู่แล้ว?
สะพานพันดาว
เห็นสวนซูนแซมซายฯ แห่งบ้านรงระ กำลังสร้างสะพานสวย ๆ ข้ามคลองไส้ไก่ แล้วมีความรู้สึกอยากมีสะพานกับเขาบ้าง
สะพานพันดาว
โชคดีมากที่บ้านริมห้วย สนใจปลูกต้นไม้นานาชนิด ไว้ใช้สอย เรียกว่า สะสมไม้ใช้สอยต่าง ๆ ไว้ในสวน จนเพียงพอสำหรับการ นำมาต่อยอดสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้แบบบไม่ขาดแคลนนัก ทั้งไม้ไผ่ ไม้ยูคา และไม้อื่น ๆ ก็พอได้ใช้สอย
ข้ามไปมา หาเธอ
ปีนี้ งานพัฒนาพื้นที่ เฟสที่ 3 ของบ้านริมห้วย เดินทางมาถึง คือ ช่วง โคกหนองนาบ้านริมห้วย ต้องขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ทำ ให้ฝันของเรา เป็นจริงเร็วขึ้น
คลองไส้ไก่ สะพานพันดาว 1
สะพานข้ามคลองไส้ไก่ แรกเริ่มเดิมที่ผม มองแนวทางหรือรูปแบบ ไม่ชัดเจนนักว่า หน้าตาจะออกมาอย่างไร พอครูเพิ่มส่งภาพถ่ายมา ให้ชม ต้องบอกว่า สวยงาม และคลาสิค เหมาะสมกับสายอินดี้ อย่างเราทุกประการ
ตรงนี้ สะพานพันดาว2
ย้อนกบับมาที่ ทรัพยากรที่เรามี วันนี้ บ้านริมห้วย มีไผ่กิงซุง จำนวนหลายๆ กอ ที่เนื้อไม้แข็งแรง ลำตัน อายุ ราว ๆ 10 ปี ที่พร้อมนำมาใช้สอย เพื่อการสร้างสะพานพันดาว ไว้ที่สวนปลายนา บ้านริมห้วย สัก 2-3 จุด ไว้ถ่ายรูปเชคอิน หรือ ในเชิงประโยชน์ใช้สอยในการข้ามฝั่งไปมา หากัน
ต้นไผ่ พร้อม สวยแข็งแรง
สถานีต่อไป คือการสร้างสะพานพันดาว ที่โคกหนองนา บ้านริมห้วย ครับ
ลำสวย ๆ
    ปิ่นโต เถา เถา
    แวะมาติดตามค่ะ