5 ก.ค. 2021 เวลา 09:03 • ไลฟ์สไตล์
เป็นกำลังใจให้ผ่านไปด้วยกันนะคะ
ค่อยๆคิด ทำแรกๆมันคงไม่ได้เงินเท่าเงินเดือนเลยทีเดียว
เพียงแต่เราจะค่อยๆสั่งสมรู้ผิดรู้ช่องว่าไม่ได้เพราะว่าขาดอะไร เรียนรู้ว่าต้องตั้งคำถาม เสาะหาวิธีเพื่อเป้าหมายผลลัพธ์นั้นอย่างไรจากการลงมือทำ ขอให้ตั้งมั่นในความสื่อซัตย์ สุจริต ต้องไปต่อได้แน่นอนค่ะ
ถ้าเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราก็ยังสามารถทำได้หลายๆอย่างเลย ลองไล่เขียนทีละข้อ ทำมันอย่างละชั่วโมง แล้วพักบ้าง
ให้เวลาตัวเองสูดลมหายใจเข้าออกเต็มปอด สมองพักจากความกังวลสักนิด 1นาที
โฆษณา