บางทีการลาจากจากใครบางคน ก็ทำให้เราพบความสุขมากกว่าจริงๆ
ความสุข... อาจไม่ได้เกิดจากการได้มา
แต่เป็นการสูญเสียบางอย่าง... ดูเพิ่มเติม
  • 1
โฆษณา