มีบัญชีอยู่แล้ว?
อย่าเข้าวัด หรือเข้าหาธรรมะเด็ดขาด
ผมเคยมีญาติป่วยซึมเศร้ามาก่อน การเข้าวัดให้ผลเสียมากกว่าดี
เพราะศาสนาพุทธนั้น จะสอนให้พิเคราะห์ตัวเอง สำหรับผู้ป่วย ยิ่งคิดเค้าจะยิ่งโทษตัวเอง จนอาจนำไปสู่การคิดสั้นได้
...โรคซึมเศร้า มีเหตุมาจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ไม่ใช่สภาพจิตใจ วัด และธรรมะ ไม่ใช่คำตอบ นี่คือความจริง
    ส้ม(ad เพจป้าพา)
    เห็นด้วยกับคุณเมาแมนว่าช่วงแรกเลยต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญปรับด้วยยาเพื่อความสมดุลของสารเคมีก่อน..ระยะถัดไปคงต้องมีการเข้ากลุ่ม จิตวิทยาบำบัด..มาติดตามค่ะ... ดูเพิ่มเติม