ต้องดูวัยประกอบจึงจะตอบได้ชัด .. อย่างวัยต้น วัยเรียน..บางคนก็ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะเรียนอะไร หรือต่อไปจะทำมาหากินอะไร โตขึ้นอยากเป็นอะไร อยู่ระหว่างค้นหาตัวเอง บางคนค้นเจอได้เร็วบางค้น ค้น ค้น ยังไม่เจอ บางคนคิดว่าไม่ถึงเวลาค้น ทำไงได้พื้นฐานมาไม่เหมือนกัน จะว่าแย่หรือไม่ได้เรื่องก็มิสมนัก
แต่เข้าวัยกลางไปแล้ว..ยังหาตัวตนไม่เจอ อาจจะแย่หน่อย เพราะยุคสมัยนี้การแข่งขันสูงถ้าช้าไปก็ตั้งตัวลำบาก แต่ก็ไม่สายนะ เส้นทางชีวิต เป้าหมายชีวิตอาจจะมาช้า ใส่ความพยายามมากหน่อยก็เจอ
เหมือนบ่น ๆ มากกว่าตอบคำถาม ๕๕
  • 2
โฆษณา