ลืมแม่งให้หมด จำใว้ว่า อดีตแก้ไขไม่ได้ ทำวันนี้ให้ดี แล้ววันวันนี้จะเป็นอดีตในอนาคตครับ
  • 2
โฆษณา