มีบัญชีอยู่แล้ว?
ภาพบรรยากาศในกรุงย่างกุ้ง ของพม่า ชาวบ้านจำนวนมากยอมฝ่าฝืนกฎโควิด เพื่อนำถังมาเติมออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโควิด ผู้คนไม่มีทางเลือก แม้จะต้องฝ่าฝืนเคอร์ฟิวก็ตาม เพื่อเติมออกซิเจนให้คนที่พวกเขารัก...ขณะนี้ออกซิเจนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในพม่า เนื่องจากประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง...
2
    ปิ่นโต เถา เถา
    ดูแลตัวเองด้วยนะคะ